Silakkaliike – Usein Kysytyt Kysymykset

Mikä Silakkaliike on?

Olemme rauhanomainen liike jakamattoman ihmisarvon, luonnon, tieteen, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden puolesta. Olemme vastavoima fasismille, rasismille, ilmastodenialismille ja syrjiviin jakolinjoihin pyrkivälle politiikalle ja ilmapiirille.

Mitä asioita Silakkaliike ajaa?

Silakkaliike puolustaa jakamattomia ihmisoikeuksia ja lastenoikeuksia, syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuutta, sekä tieteeseen perustuvaa päätöksentekoa. Silakkaliike kannustaa yhteiskuntaa ilmastotekoihin sekä kansainvälisellä, kansallisella että yksilöllisellä tasolla. Silakkaliike vastustaa kategorisesti äärioikeistolaisuutta, fasismia, rasismia sekä ilmastodenialismia – riippumatta siitä, missä osassa yhteiskuntaa tai puoluekarttaa näitä ilmiöitä esiintyy.

Miten Silakkaliike sai alkunsa?

Alkusysäyksen liike sai netissä julkaistusta blogikirjoituksesta jouluaattona 2019. Blogikirjoituksessa tuotiin esille tyrmistys siitä, että joukko suomalaisia jahtasi kahta al-Holin leiriltä Suomeen turvaan tuotavaa, alle seitsemänvuotiasta lasta, ja julkaisi heidän saapumisestaan videoita Youtubessa. Tästä tapauksesta spontaanisti syntynyt Silakkaliike otti mallia Italian Sardiiniliikkeestä. Sardiiniliike syntyi Italiassa kaksi kuukautta aiemmin vastalauseena oikeistopopulismia ja entistä sisäministeriä, nykyistä oppositiojohtajaa Matteo Salvinia vastaan.

Kuka johtaa Silakkaliikettä?

Silakkaliikkeellä ei ole yksittäistä, nimettyä johtajaa. Liikkeen alkumetreiltä mukana olleet perustaja-aktiivit toimivat ohjaavana ryhmänä. Päätöksentekoon ja eri tehtäviin liikkeessä osallistuu ohjaavan ryhmän lisäksi joukko vapaaehtoisia eri puolilta Suomea.

Mitä puolueita Silakkaliike kannattaa tai vastustaa?

Silakkaliike on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Se ei liikkeenä kannata tai vastusta mitään puoluetta. Haluamme haastaa kaikkien eri puolueiden jäseniä, äänestäjiä ja kannattajia arvioimaan suhdettaan äärioikeistolaisuuteen, fasismiin, rasismiin ja ilmastodenialismiin. Kutsumme mukaan äärioikeistolaisuuden ja fasismin leviämisestä huolestuneita ihmisiä kaikista puolueista, joiden näkemyksen mukaan lastenoikeudet ja ihmisoikeudet ovat jakamattomia.

Liikkeen puoluepoliittinen sitoutumattomuus ei kuitenkaan tarkoita, etteikö myös puolueiden tai poliitikkojen kannanottoja voisi tapauskohtaisesti tukea tai kritisoida silloin, kun ne liittyvät liikkeen agendaan.

Silakkaliikkeen aloitteentekijän tiettyä puoluetta vastustavia tviittejä on ollut julkisuudessa. Voiko Silakkaliike siis olla puoluepoliittisesti riippumaton?

Liikkeen aloitteentekijöissä ja sen kymmenissä tuhansissa kannattajissa on lukuisten eri puolueiden kannattajia ja äänestäjiä. He ovat tuoneet kantojaan julkisuudessa myös esille. Silakkaliike ei tästä huolimatta ole liikkeenä puoluepoliittinen toimija. Liike keskittyy omien arvojensa mukaisen toiminnan puolustamiseen ja kehittämiseen, kannattamatta tai vastustamatta kategorisesti yksittäisiä puolueita.

Mitä käytännön toimintaa Silakkaliikkeellä on?

Ensimmäinen työpaja on pidetty, ja mielenilmaus on tulossa. Olemme myös aloittaneet tietopohjaiset julkaisut, joissa kerromme esimerkiksi valeuutisten tunnistamisesta ja rasismista. Silakkaliike viestii tällä hetkellä Facebookissa, Twitterissä sekä Instagramissa. Monenlaista toimintaa on myös suunnitteilla ja ideoinnissa. Ideoita virtaa koko ajan lisää mm. sosiaalisen median kautta.

Silakkaliike on näkyvimmin toiminut tällä hetkellä Facebook-ryhmässä. Miten se kuvaa Silakkaliikkeen toimintaa?

Silakkaliike ei toimi pelkästään Facebook-ryhmässä. Jokainen, joka rauhanomaisesti kannattaa ihmisoikeuksia, lasten oikeuksia sekä vastustaa äärioikeistoa, fasismia, rasismia sekä ilmastodenialismia, voi halutessaan kutsua itseään Silakaksi. Kukaan ei jaa silakkuuden “jäsenkortteja”, eikä Silakkaliike “heitä ketään ulos silakkuudesta”. Silakkuutta/ ei-silakkuutta ei siis määrittele Silakkaliikkeen Facebook-ryhmän jäsenyys, joka on perustettu keskusteluun käytännön toimenpiteistä Silakkaliikkeen arvojen edistämiseksi. Siellä on toki ollut hyvää yleiskeskustelua. Ihmiset ovat todella paljon pitäneet siitä, että aihepiiristä saa keskustella siellä lähes ilman häirintää. Aggressiivinen häirintä on tuttu ongelma esimerkiksi lehtien keskustelupalstoilla.

Monet arvoihin sitoutuneet henkilöt ovat jo perustaneet omia paikallisia Silakkaryhmiään. Silakkaliikkeen ohjaava ryhmä ei kontrolloi tai omaa mitään määräysvaltaa näihin ryhmiin. Silakkaliikkeen Facebook-ryhmässä esitetyt mielipiteet ovat henkilöiden omia, eivätkä sellaisenaan edusta Silakkaliikkeen kantaa. Toivomme, että tämä huomioidaan uutisoinnissa.

Aikooko Silakkaliike ottaa kantaa laajemminkin yhteiskunnallisiin kysymyksiin?

Silakkaliike on syntynyt spontaanisti tuomaan yhteiskunnassa esille, että on paljon ihmisiä, joiden arvomaailmassa lasten- ja ihmisoikeuksien kaventaminen, äärioikeistolainen toiminta, fasismi ja rasismi sekä ilmastodenialismi ei ole hyväksyttävää. Näiden teemojen ulkopuolella emme koe tarvetta osallistua yksittäisiin yhteiskunnallisiin keskusteluihin, jotka eivät kosketa suoraan Silakkaliikkeen ydinteemoja. Haluamme tällä varmistaa, että ihmiset mahdollisimman laajasti poliittisella kentällä tuntisivat olevansa tervetulleita Silakkaliikkeeseen. Kannustamme toki kaikkia olemaan poliittisesti ja yhteiskunnallisesti aktiivisia oman vakaumuksensa pohjalta.

Mikä on fishmob?

Fishmob on “flashmob” (= “tapahtuma, jossa joukko ihmisiä kerääntyy julkiselle paikalle ja tekee ennaltasovittuna ajankohtana jotain odottamatonta” / Wikipedia) -sanasta sovellettu nimi tapahtumalle, jossa Silakat kokoontuvat rauhanomaiseen mielenilmaukseen tuomaan esille kantansa liittyen Silakkaliikkeen agendaan. Ensimmäinen fishmob oli Kansalaistorilla 1. helmikuuta 2020.

Millaisista ihmisistä Silakkaliike koostuu?

Silakkaliikkeessä on hyvin monenlaista väkeä. Silakkaliikkeessä on jo nyt mukana näitä samoja arvoja jakavia ihmisiä läpi koko poliittisen kentän, ja kaikista yhteiskunnan kerroksista opiskelijoista johtajiin, nuorista eläkeläisiin ja etelästä pohjoiseen. Mukana on myös ihmisiä, jotka ovat huolestuneet nyt kannattamiensa puolueiden sisällä kasvavista äärioikeistolaisista ja populistisista äänenpainoista.

Aikooko Silakkaliike järjestäytyä puolueeksi?

Silakkaliikkeessä ei ole suunnitelmia eikä halua järjestäytyä puolueeksi. Silakkaliikkeelle paras tulos olisi se, että Silakoiksi tunnustautuvat yksilöt aktivoituvat tämän liikkeen myötä omissa yhteiskunnallisissa vaikuttamiskanavissaan – toivottavasti tämän parven tuella. Heidän vaikutuksensa avulla yhteiskunnassa nyt voimistuneet äärioikeistolaiset ja ihmisoikeuksia polkevat äänenpainot voidaan toivottavasti työntää takaisin marginaaliin, minne ne sivistyneessä yhteiskunnassa mielestämme kuuluvat.

Millaista aktivismia Silakalta toivotaan?

Silakkaliikkeessä on käyty keskustelua siitä, miten ja miten “voimakkaasti” ajamiamme asioita on syytä viedä eteenpäin, ja havaittuja epäkohtia vastustaa. Silakkaliikkeen rikkaus on juuri se, että tapoja vastustaa äärioikeistoa, rasismia, fasismia, ilmastodenialismia sekä puolustaa lasten- ja ihmisoikeuksia voi olla monia, ja monen "vahvuisia". Jokainen voi valita itselleen sopivan tavan näkemyksensä esilletuonnille. Jo hiljainen liittyminen kymmenien tuhansien jäsenen yhteisöön on teko, ja joukkovoiman osoitus. Tärkeintä on, että saamme tuotua epäkohtia näkyviin ja julkiseen keskusteluun, sekä lisättyä tietoisuutta niistä. Haluamme kannustaa myös rivikansalaiset – jotka eivät ole välttämättä tottuneet kansalaisaktivismiin – mukaan vaikuttamaan itse valitsemallaan tavalla. Silakka voi puolustaa Silakka-arvojaan esimerkiksi ihmisten välisessä kanssakäynnissä, istumalla rasismin kohteen viereen bussissa tai kirjoittamalla päättäjälle.

Silakoita on vedottu hyvään käytökseen myös “vastustajien” suuntaan. Onko vaarana, että liike laimenee?

Silakkaliikkeessä on vedottu asiapitoiseen verkkokäytökseen myös kärjistyneissä keskusteluissa. Fiksu verkkokäytös ei estä jyrkkää ja ehdotonta rasismin vastustamista. Asiallinen käytös keskustelukumppania kohtaan ei myöskään tarkoita toisen näkemysten hyväksymistä. Liike korostaa ihmisoikeuksien jakamattomuutta, ja kritiikkimme kohdistuu ihmisten ja organisaatioiden toimintaan.Yhdistys – Usein Kysytyt Kysymykset

Miksi yhdistys perustettiin?

Silakkaliike on syntynyt spontaanisti kansanliikkeeksi. Yhdistys on luonteeltaan kannatusyhdistys kansanliikkeelle. Se ei korvaa kansanliikettä eikä alista kansanliikettä itselleen – miten se edes voisi. Jokainen itsensä silakaksi kokeva pääsee vaikuttamaan Silakkaliikkeen arvojen edistämiseen haluamallaan tavalla ja haluamassaan parvessa aivan kuten ennenkin.

Yhdistys perustettiin toiminnalle välttämättömän rahaliikenteen hoitamiseksi, jotta raha ei kulje yksityishenkilöiden kautta. Liikkeen alullepanijat ja aktiivit ovat tähän asti maksaneet erilaisia kuluja itse sitä mukaa, kun niitä on muodostunut, mutta pidemmän päälle tämä ei ole kestävä ja läpinäkyvä malli. Kuluja on muodostunut mm. työpajojen tarvikekustannuksista, Fishmobin järjestelyistä ja verkkopalvelusta, vaikka kaikki työ on tehty ilman korvausta talkootyönä.

Heti alussa silakoilta tuli todella runsaasti kyselyjä erilaisten silakkatuotteiden (esim. silakkaheijastimet ja -t-paidat) tuottamiseksi. Yhdistys mahdollistaa tämän hallitun toteuttamisen.

Silakkatoimintaan liittyvän käytännön rahaliikenteen asianmukainen hoitaminen on siis yhdistyksen rooli. Yhdistys tai sen hallitus puheenjohtajineen ei johda tai ohjaa Silakkaliikkeen kansalaistoimintaa. Varsinainen Silakkaliikkeen arvoja edistävä kansalaistoiminta perustuu jatkossakin yksittäisten silakoiden ja silakkaparvien omaan toiminnallisuuteen ja aktiivisuuteen.

Rekisteröity yhdistys mahdollistaa myös Silakkaliikkeeseen liittyvän omaisuuden siirron yksityishenkilöiden hallinnasta yhdistyksen hallintaan, näitä ovat esimerkiksi yhdistyksen verkkotunnukset ja kotisivut.

Eikö ihan talkootyö olisi riittänyt? Miksi tarvitaan yhdistystä?

Yhdistyksen perustaminen ei sulje pois talkoita. Kyseessä on yhä kansanliike, joka toimii liikkeessä toimivien ihmisten voimalla. Jokainen silakka voi järjestää liikkeen arvojen mukaista toimintaa sellaisella parvella, mikä kulloinkin on tarkoituksenmukaista. Jokainen voi vapaasti käyttää omia resurssejaan liikkeen tavoitteiden edistämiseksi.

Emme kuitenkaan voi olettaa, että kaikilla on mahdollisuus laittaa omaa rahaa kiinni vaikkapa isojen mielenilmausten tai työpajojen järjestelyissä vaadittaviin materiaaleihin, tiloihin ja/tai palveluihin. On myös järkevää, että aineeton omaisuus on yhdistyksen eikä yksittäisen silakka-aktiivin nimissä. Samoin liikkeen tuotemyyntiä ja tuotteiden varastointia ei ole tarkoituksenmukaista tehdä yksityishenkilöiden voimin. Yksityishenkilöt voivat edelleen vapaasti myydä omia askartelutuotteitaan.

Muuttuuko kansanliike ja sen toiminta nyt yhdistykseksi? Olisiko syytä?

Ei. Sille ei ole tarvetta.

Saako kukaan muu kuin yhdistys enää esittää mielipiteitä Silakkaliikkeen puolesta? Edustaako uusi yhdistys ja sen valittu johto Silakkaliikettä?

Kyllä saa. Silakkaliike on syntynyt ja pysyy vastaisuudessakin kaikkien silakoiksi itsensä kokevien moniäänisenä kansanliikkeenä. Jokainen Silakkaliikkeen arvot omakseen kokeva on aivan yhtä oikeutettu toimimaan julkisuudessa kuin ennenkin.

Uusi yhdistys on kuitenkin luonteva yhteyspiste toimittajille. Yhdistyksen puheenjohtaja ja kaikki kansanliikkeen aktiivit – yhdistyksen jäseniä tai ei – antavat jatkossakin haastatteluja tilanteen mukaan. Yhdistyksen ja liikkeen arvot eivät eroa toisistaan.

Miksi rekisteröitävänä on Silakkaliike ry eikä kannatusyhdistys? Missä yhdistyksen säännöt ovat?

Yhdistys on luonteeltaan kannatusyhdistys, vaikka sen nimenä on Silakkaliike. Yhdistyksen säännöt julkaistaan, kun yhdistys on rekisteröity. Yhdistyksen säännöillä ei ole yhteyttä Silakkaliikkeen Facebook-ryhmään, eikä Facebook-ryhmän sääntöihin.

Kun yhdistyksellä on nimenä Silakkaliike, se suojaa silakkaliike.fi-verkkotunnuksen, ks. Traficom.

Miten varoja on tarkoitus kerätä?

Emme ole vielä suunnitelleet, etenemme askel kerrallaan. Parvesta on tullut tähän jo useita ehdotuksia ja lisää saa esittää.

Kuka päättää, mihin rahat käytetään? Käytetäänkö niitä vain Helsingin juttuihin?

Yhdistyksen varojen käytöstä päättää yhdistyksen hallitus. Liike on valtakunnallinen ja niin myös luontevasti yhdistyksen rahankäyttö. On siis ilman muuta tarkoitus, että yhdistys auttaa silakkatoimintaa mahdollisuuksiensa ja paikallisen aktiivisuuden mukaan koko maassa. Varainkäyttösuunnitelmaa tai varainkeräyssuunnitelmaa ei vielä ole laadittu.

Ketkä kuuluvat hallitukseen? Jäsenet ja varajäsenet?

Puheenjohtajana toimii Katriina Valli. Yhdistyksen hallituksen muodostavat yksityishenkilöt. Emme julkaise hallituksen jäsenten nimiä, koska suojaamme heitä häirinnältä ja maalittamiselta.

Kuka tai mikä taho päätti hallituksen kokoonpanon?

Hallituksen valitsi yhdistyksen perustamiskokous, jonka pitivät Silakkaliikkeen joulukuussa käynnistäneet aktiivit 1.2.2020.

Miksi yhdistyksestä tiedotettiin vasta perustamisen jälkeen?

Perustaminen ei edellyttänyt tiedottamista etukäteen, koska yhdistys on luonteeltaan kannatusyhdistys, eikä liikkeen korvaava toimija. Yhdistyksen perustaneet aktiivit halusivat myös varmistaa, että muu Silakkaliikkeen arvojen vastainen taho ei rekisteröisi yhdistystä tällä nimellä ensin.

Miten voin liittyä yhdistyksen jäseneksi?

Yhdistykseen ei oteta uusia jäseniä kesken rekisteröitymisprosessin. Mahdollisuutta jäseneksi hakeutumiseen arvioidaan myöhemmin.

Voiko yhdistykseen liittyä jäseneksi muita yhdistyksiä? Esimerkiksi siten että “paikallisparvi” -yhdistykset olisivat jäseniä.

Emme ole vielä miettineet tätä. Mitä hyötyjä tai haittoja siitä olisi? Kannattaa huomioida, että yhdistyksen rekisteröinnistä aiheutuu kustannuksia. Paikallisparvia ei ole vielä yhtäkään viranomaisten rekisterissä, vaan parvet toimivat rekisteröitymättöminä.

Voitteko kertoa vielä, mikä on “ydinryhmä” ja miten se eroaa nyt perustettavasta yhdistyksestä?

Ydinryhmä on liikkeen toiminnan käynnistänyt sekä sitä aktiivisesti pyörittävien yksityishenkilöiden nimitys työryhmästään. Ydinryhmässä on eri ikäisiä ja erilaisia ihmisiä eri puolilta Suomea. Osa näistä aktiiveista muodostaa yhdistyksen, jotta yhdistyksellä on toimiva organisaatio ja riittävät henkilöresurssit. Aktiivina toimiminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.